Välkommen till Hornsplans lås AB

Hornsplanslås startade 1953. Vi arbetar i Stockholm och dess omnejd, vi är 5 personer som utför lås & dörrinstallationer av hög kvalitet. Vi har lång erfarenhet inom säkerhet och är auktoriserade låsmästare samt är innehavare av mästarbrev och gesällbrev.

yale